Listopad 2013

narozky 1ho

25. listopadu 2013 v 2:53 | eismanka1 |  Narozeniny
<a href="http://eismanka1.blog.cz"><img src="http://i420.photobucket.com/albums/pp281/eismanka/narozky1ho_zps4db78b5b.jpg" border="0" alt="narozky 1ho photo narozky1ho_zps4db78b5b.jpg"/></a>
[img]http://i420.photobucket.com/albums/pp281/eismanka/narozky1ho_zps4db78b5b.jpg[/img]

večer 5gd

21. listopadu 2013 v 20:49 | eismanka1 |  Hezký večer

vecer 5gd photo vecer5gd_zps933ebc46.png
<a href="http://eismanka1.blog.cz"><img src="http://i420.photobucket.com/albums/pp281/eismanka/vecer5gd_zps933ebc46.png" border="0" alt="vecer 5gd photo vecer5gd_zps933ebc46.png"/></a>
[img]http://i420.photobucket.com/albums/pp281/eismanka/vecer5gd_zps933ebc46.png[/img]

ségruška

13. listopadu 2013 v 20:46 | eismanka1 |  Narozeniny
<a href="http://eismanka1.blog.cz"><img src="http://i420.photobucket.com/albums/pp281/eismanka/segruska_zps36f1bfbc.jpg" border="0" alt=" photo segruska_zps36f1bfbc.jpg"/></a>
[img]http://i420.photobucket.com/albums/pp281/eismanka/segruska_zps36f1bfbc.jpg[/img]

Martin 5k

11. listopadu 2013 v 22:08 | eismanka1 |  Svátek
<a href="http://eismanka1.blog.cz"><img src="http://i420.photobucket.com/albums/pp281/eismanka/Martin5k_zpsc0dd0776.png" border="0" alt=" photo Martin5k_zpsc0dd0776.png"/></a>
[img]http://i420.photobucket.com/albums/pp281/eismanka/Martin5k_zpsc0dd0776.png[/img]

dobrou 2ui

2. listopadu 2013 v 21:44 | eismanka1 |  Dobrou noc a sladké sny
<a href="http://eismanka1.blog.cz"><img src="http://i420.photobucket.com/albums/pp281/eismanka/dobrou2ui_zps0e1f023d.jpg" border="0" alt=" photo dobrou2ui_zps0e1f023d.jpg"/></a>
[img]http://i420.photobucket.com/albums/pp281/eismanka/dobrou2ui_zps0e1f023d.jpg[/img]